INFORMACJE O SPÓŁCE

dane, zarząd, akcjonariat

Akcjonariat

STRUKTURA
AKCJONARIATU
LICZBA
GŁOSÓW
AKCJONARIAT
WEDŁUG
LICZBY GŁOSÓW
AKCJONARIAT
WEDŁUG
LICZBY AKCJI
Astra Oil Spółka z o.o. 15 937 460 61,30% 61,30%
Eurovilla Investments Spółka z o.o. 3 562 550 13,7% 13,7%
Pozostali Inwestorzy 6 499 990 25% 25%

Zarząd

s_t

Sergei Tishchenko

członek zarządu

Rada nadzorcza

s_t

Evgeny Volkov

s_t

Evgeny Salnikov

s_t

Andrzej Sławomir Bogucki

s_t

Radosław Kiełek

.