Jak poprawić swoją zdolność kredytową?

Wiele osób planujących wzięcie kredytu lub innego zobowiązania zastanawia się, jakie ma szanse na ich uzyskanie. Kluczową kwestią, od której to zależy, jest ocena zdolności kredytowej. Dlatego warto dowiedzieć się, czym ona jest i jakie są sposoby na jej poprawienie?

Wszystkie instytucje pożyczające pieniądze przed udostępnieniem pieniędzy dokonują oceny zdolności kredytowej osoby starającej się o tę formę finansowania. Zdolność ta oznacza sprawdzenie możliwości terminowej spłaty zadłużenia. Ocenia się ją, biorąc pod uwagę między innymi takie czynniki jak:

  • dochody potencjalnego dłużnika i ich stabilność,
  • jego historię kredytową,
  • wysokość miesięcznej raty pożyczki,
  • zabezpieczenia wierzytelności.

Wysokość i stabilność dochodów

Oczywiście zdolność kredytowa zależy przede wszystkim od wysokości zarobków, ale równie ważną sprawą jest rodzaj umowy, na jaką zatrudniony jest potencjalny kredytobiorca. W przypadku umowy okresowej możliwości wzięcia pożyczki są ograniczone do jej końca. Z kolei największe prawdopodobieństwo otrzymania pieniędzy dają te podpisane na czas nieokreślony, bo zapewniają one największą stabilność dochodów. Dlatego planując zadłużenie się na dłuższy okres, warto postarać się o otrzymanie umowy bezterminowej, ponieważ pożyczkodawcy znacznie lepiej oceniają osoby z taką formą zatrudnienia.

Pozytywna historia kredytowa

Ocenę zdolności znacznie poprawia posiadanie pozytywnej historii kredytowej. Składają się na nią wszystkie wzięte w przeszłości zobowiązania. Są to zarówno kredyty i pożyczki na dowolny cel, jak i na przykład zakupy na raty lub z użyciem karty kredytowej. Miejscem, w którym gromadzone są te informacje, jest baza Biura Informacji Kredytowej. BIK otrzymuje bowiem na bieżąco aktualne dane od banków i innych współpracujących z nim instytucji finansowych. Następnie instytucje te planując udzielenie kredytu, sprawdzają w tej bazie potencjalnego dłużnika. Z tego powodu dobrym sposobem na poprawę zdolności kredytowej jest wzięcie i spłacenie w terminie kilku pożyczek. Im większa ich kwota, tym wyższej oceniony będzie dany pożyczkobiorca, ale nawet niewielkie w terminie uregulowane długi przełożą się na lepszą ocenę. Najlepszym wyjściem na jej budowę będą raty 0%, które są dostępne w niektórych sklepach. Umożliwiają one budowę historii pod przyszłe zobowiązania, a jednocześnie nie skutkują niepotrzebnymi kosztami w postaci odsetek i prowizji. 

Jednak warto zdawać sobie sprawę, że co prawda przeszłe spłacone długi poprawiają ocenę kredytową, ale te spłacane obecnie znacznie ją obniżają. W takiej sytuacji przed udzieleniem pożyczki instytucja finansowa analizuje zdolność do spłaty obu tych zobowiązań na raz. Należy pamiętać o jeszcze jednej ważnej kwestii. Zdolność obniżają również posiadane karty kredytowe i limity na koncie. Dzieje się tak dlatego, że po ich przyznaniu są one dostępne dla właściciela danego konta w dowolnej chwili i bez dodatkowych formalności. Dlatego instytucja udzielająca kredytu musi zakładać, że będzie mógł on w każdej chwili z nich skorzystać i powiększyć w ten sposób wysokość miesięcznych rat, które musi spłacać. Z tego powodu jest to dodatkowy czynnik ryzyka obniżający posiadaną zdolność kredytową. Najbardziej skutecznym rozwiązaniem tego problemu jest obniżenie dostępnych limitów przed rozpoczęciem starania się o kolejną pożyczkę lub nawet całkowita rezygnacja z takich usług bankowych. 

Długość okresu spłaty i dodatkowe  zabezpieczenia

Do obliczania zdolności kredytowej brany jest również pod uwagę okres spłaty zadłużenia. Powodem jest to, że do jej oceniania bardzo ważny jest stosunek zarobków do miesięcznych rat. Dłuższy okres kredytowania oznacza mniejszą wysokość rat. Innym sposobem jest znalezienie żyranta lub wzięcie pożyczki razem z inną osobą na przykład mieszkającą we wspólnym gospodarstwie domowym. Wtedy brana jest pod uwagę również zdolność kredytowa tej drugiej osoby, co znacznie zwiększa szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku o pożyczkę. Jest to bardzo dobre rozwiązanie w przypadku przedmiotów użytkowanych wspólnie.

Dodaj komentarz