pożyczki z gwarantem

Pożyczka z gwarantem: przewodnik dla konsumenta

Pozabankowe pożyczki z gwarantem to wariant, który nadal nie cieszy się zbyt dużą popularnością wśród klientów. Nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ pożyczka z gwarantem właściwie zawsze okazuje się rozwiązaniem o mechanizmie znacznie bardziej skomplikowanym, niż ma to miejsce w odniesieniu do standardowej oferty instytucji pożyczkowych.

Jednocześnie warto jednak zdawać sobie sprawę z faktu, że w wielu sytuacjach przystąpienie do pożyczki poręczyciela może okazać się okolicznością nader korzystną dla pożyczkobiorcą. Co więcej, w niektórych przypadkach gwarant pożyczki będzie wymagany jako jeden z warunków przyznania klientowi finansowania przez instytucję pożyczkową.

Co więc przede wszystkim warto wiedzieć na temat mechanizmu oraz zalet pożyczek z gwarantem? W jakich sytuacjach należy oczekiwać tego, że pożyczkodawca zażąda od nas dodatkowego zabezpieczenia pożyczki, na przykład właśnie poprzez przystąpienie do umowy poręczyciela? Przyjrzyjmy się tej kwestii dokładniej i postarajmy się udzielić odpowiedzi na powyższe pytania.

Pożyczki z gwarantem: dlaczego warto je rozważyć?

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że przystąpienie do umowy pożyczkowej poręczyciela właściwie zawsze będzie oznaczać bardziej korzystną ocenę naszej zdolności kredytowej. To zaś może mieć wymierny wpływ na charakter finalnej oferty, jaką przedstawi nam instytucja pożyczkowa. O ile w odniesieniu do popularnych „chwilówek” czynnik ten na ogół nie odgrywa bardziej istotnej roli, o tyle już w przypadku długoterminowych pożyczek ratalnych gwarant pożyczki może umożliwić nam uzyskanie finansowania na znacznie bardziej dogodnych warunkach.

To jednak oczywiście jeszcze nie wszystko jeżeli chodzi o podstawowe zalety, jakimi odznaczają się takie rozwiązania, jak pożyczki z gwarantem. Przystąpienie do pożyczki poręczyciela może skutkować także wydłużeniem okresu spłaty. W niektórych sytuacjach obecność gwaranta sprawi zaś, że nasza zdolność kredytowa zostanie oceniona w sposób pozytywny, pomimo faktu, iż wcześniej dany pożyczkodawca odrzucił złożony przez nas wniosek o przyznanie pożyczki.

Kiedy więc warto zdecydować się na pozabankowy kredyt z gwarantem? Na pewno taka opcja powinna zostać wzięta pod uwagę w sytuacji, kiedy mamy wrażenie, że finalna oferta zaoferowanej nam pożyczki negatywnie odbiega od oferty standardowej danego pożyczkodawcy. Możemy wówczas skontaktować się Biurem Obsługi Klienta w celu zasięgnięcia informacji odnośnie tego, w jakim stopniu poręczenie pożyczki przez inną osobę wpłynęłoby na ocenę naszej zdolności kredytowej oraz jakie przełożenie fakt ten miałby na warunki finansowe pożyczki.

W jakich sytuacjach gwarant pożyczki jest wymagany?

Pożyczki z gwarantem co do zasady stanowią model obligatoryjny jeżeli chodzi o tzw. kredyty oddłużeniowe. W tej sytuacji pożyczkodawca udzielając finansowania klientowi podejmuje bowiem naprawdę duże ryzyko. W praktyce oznacza to konieczność dodatkowego zabezpieczenia pożyczki przez ustanowienie zastawu nieruchomości albo też przystąpienie do umowy poręczyciela.

Obecność poręczyciela może okazać się konieczna również w sytuacjach, kiedy pożyczkodawca ma uzasadnione wątpliwości co do wiarygodności finansowej klienta.

Dodaj komentarz