Kredyt a pożyczka

Czym różnią się od siebie kredyt i pożyczka?

W sferze finansów istnieją takie pojęcia jak kredyt i pożyczka. Obydwie odnoszą się do usługi pożyczania pieniędzy świadczonej jednemu podmiotowi przez drugi. Niestety forma, obowiązywanie czy też rodzaj podmiotu pożyczającego różnią się w zależności od formy zobowiązania. Poniżej przedstawiono charakterystykę i najważniejsze różnice jakie dzieli kredyt i pożyczkę.

Co to jest pożyczka?

Pożyczkodawcą może być każda osoba fizyczna i instytucja finansowa. Przedmiotem pożyczki mogą być zarówno pieniądze jak i przedmioty, o ile są one własnością pożyczkodawcy. Pożyczkobiorca może, ale nie musi, wskazywać na co zostanie wzięta pożyczka. Jednocześnie, jeśli wynosi ona do 500 złotych nie trzeba sporządzać specjalnej umowy. Dopiero powyżej tej kwoty jest to konieczne. W stosunku do tego typu zobowiązania stosowane są zasady znajdujące się w Kodeksie Cywilnym, a jeśli pożyczki udziela instytucja finansowa, musi ona funkcjonować zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim. Obydwie strony pożyczki mogą między sobą ustalić w jaki sposób i kiedy nastąpi spłata zadłużenia oraz czy będzie obowiązywać jakiekolwiek oprocentowanie.

Jak wygląda kredyt

Kredytów udzielają wyłącznie banki w formie pieniężnej po podpisaniu wcześniejszej umowy. W samej umowie określona musi być kwota kredytu, termin jego spłacenia, jakie będzie do niego obowiązywać oprocentowanie wraz z prowizją i pozostałe zasady. Wobec kredytobiorcy stosowana jest weryfikacja zdolności kredytowej. Dopiero po pozytywnym przejściu może zostać udzielony kredyt wraz z możliwością spłacania go w miesięcznych ratach. Jednocześnie ustalane jest ile osoba biorąca kredyt jest naprawdę w stanie oddać pieniędzy w podanym przez siebie okresie wzięcia kredytu. Jeżeli jest on mniejszy niż suma potrzebnych pieniędzy, niestety dostanie ona mniejszą kwotę. Kredytobiorca musi również podać cel na jaki zostanie przeznaczony kredyt i tylko na ten cel go wydać. Sam kredytodawca nie musi do tego być właścicielem pieniędzy, aby je pożyczać. Na koniec warto dodać, że w stosunku do udzielanego kredytu obowiązuje prawo bankowe.

Podsumowując

Jak widać kredyt a pożyczka różnią się od siebie praktycznie wszystkim. Przed podjęciem ostatecznej decyzji warto sprawdzić, który rodzaj zadłużenia jest dla podmiotu bardziej opłacalny.

Dodaj komentarz