windykator czy komornik

Windykator a Komornik – Kim są i czym różnią się te osoby?

Windykator i komornik to osoby, które starają się odzyskać pieniądze wierzyciela od dłużnika. Obie działają w tym samym celu, lecz oprócz tego podobieństwa profesje te znacznie różnią się od siebie. Zarówno windykator, jak i komornik działają na innej podstawie prawnej, mają inne możliwości i działają w inny sposób. Bardzo często nazwy te używane są zamiennie, co nie jest poprawne. W dalszej części prezentujemy odpowiedzi na pytania — kim jest windykator i komornik, jak działają i do czego mają prawo. Przydatne porady wskazówki i informacje poniżej.

Windykator

Windykator działa na zlecenie firmy windykacyjnej lub firmy, której zalegamy pieniądze. Wiele dużych firm pożyczkowych ma swoje działy windykacyjne, w których pracują windykatorzy. W razie opóźnienia w spłacie rat czy zobowiązań marki mogą zwrócić się również o pomoc do typowych firm windykacyjnych, które zajmują się tylko i wyłącznie odzyskiwaniem pieniędzy dla swoich klientów. Windykator jest osobą prywatną i nie może działać w sposób siłowy czy decydować o naszym mieniu. Jest to zwykły pracownik firmy windykacyjnej lub marki pożyczkowej, który w razie zadłużenia nawiązuje z nami kontakt i prosi o uregulowanie zadłużenia. Może on podejmować takie działania jak wykonywanie telefonów, osobiste wizyty, wysyłanie listów czy przypominanie o zadłużeniu. Jest on zatem przedstawicielem firmy, z którym możemy rozmawiać o długu. Możemy również z nim ustalić plan spłaty zadłużenia, negocjować umorzenie części długu czy przekazywać mu zaległe środki. Tego, czego nie może windykator to wydawania nam poleceń, wchodzić na naszą posesję lub do mieszkania, jeśli nie wyraziłem na to zgody czy siłowo odbierać mienia. Nie musimy również rozmawiać z taką osobą, jeśli nie mamy na to ochoty oraz kontaktować się z nim.

Komornik

Komornik jest urzędnikiem państwowym, który działa przy sądzie. Jest to funkcja publiczna, a sam komornik jest osobą prawną. Zajmuje się on odzyskiwaniem pieniędzy tylko i wyłącznie na podstawie wyroku sądu. Jeśli wierzyciel skierował sprawę długu do sądu i otrzymał prawomocny wyrok, który nakazuje zwrot zadłużenia, może on przekazać go komornika, a ten będzie starał się o jego odzyskanie.

Komornik z racji, że jest urzędnikiem państwowym i działa na podstawie wyroku sądowego może znacznie więcej niż windykator. Może on zajmować nasze wynagrodzenie, środki z konta bankowego powyżej ok. 1680 zł, czyli kwoty wolnej od zajęcia, zajmować nasze ruchomości i nieruchomości w tym drobne mienie i wystawiać je na licytacje. Komornikowi musimy również podawać nasz stan majątkowy oraz wszystkie jego składniki i dochody. Komornik może również wejść bez naszej zgody na naszą posesję czy do naszego mieszkania.

Tego, czego nie może komornik to:

  • odbierania przedmiotów użytku codziennego
  • zabierania wszystkich pieniędzy i pozostawia nas bez środków do życia (o ile dług nie jest alimentacyjnym)
  • zabierania rzeczy, które służą nam do pracy zarobkowej
  • stosowania siły lub środków przymusu bezpośredniego ( tylko policja jest do tego uprawniona)

Jeśli mamy wątpliwości czy komornik działa zgodnie z prawem, lub chcemy zasięgnąć specjalistycznej opinii, możemy skorzystać np. z darmowej porady prawnej czy skontaktować się z firmami antywindykacyjnymi. W tych miejscach uzyskamy jasne informacje, czy działania komornika są zgodne z prawem.

Dodaj komentarz