Ranking najwyżej oprocentowanych lokat bankowych

Pandemia koronawirusa pokazała, że warto mieć oszczędności. Niestety tylko 62% Polaków zdołała zgromadzić środki pozwalające na przeżycie po ewentualnej utracie pracy.Gromadzenie pieniędzy na koncie typu ROR nie ma sensu. Sposobów na oszczędzanie jest co najmniej kilka. Te ryzykowane i te bez ryzyka. Osoby, które zgromadziły już jakiś kapitał, mogą wybrać dobrą lokatę, która po określonym czasie da im zysk. Aktualnie taki depozyt nie jest tak opłacalny, jak przed laty, ale banki często organizują promocje pozwalające uzyskać najwyższe oprocentowanie lokat. 

Każdy, kto chce śledzić oferty bankowe po decyzji Rady Polityki Pieniężnej o obniżeniu stóp procentowych, powinien śledzić ranking lokat. Informacje w nim zawarte ułatwią rozwiązania najlepszego dla zgromadzonych oszczędności. Sprawdź, czy nie ma haczyków i wybierz najbardziej korzystne lokaty bankowe z zestawienia.

Ostatnia aktualizacja: 27 Kwietnia 2022
Ranking tworzony według najczęściej wybieranych ofert
Lokata na Nowe Środki
0,80 %
? zależne od okresu lokaty: 2 lub 3 miesiące
Oprocentowanie
2 lub 3 miesiące
Okres lokaty
» SPRAWDŹ «
ComperiaFree - wyszukiwarka lokat bankowych
2 %
? od 08% do 2,20%
Oprocentowanie
2-60 miesięcy
Okres lokaty
» SPRAWDŹ «
Facto lokata
4 %
? 3,25% - 1 miesiąc 3,5% - 3,6,9 miesięcy, 3,75% - 12,18,14,36,48 miesięcy 4% - 60 miesięcy
Oprocentowanie
1 - 60 miesięcy
Okres lokaty
» SPRAWDŹ «
Lokata Happy PRO
2 %
Oprocentowanie
3 miesiące
Okres lokaty
» SPRAWDŹ «
Lokata Online Nowe Środki
0,90 %
? od 01% do 0,9%
Oprocentowanie
1 - 36 miesięcy
Okres lokaty
» SPRAWDŹ «

Jak działają lokaty bankowe? Czym różnią się od kont oszczędnościowych?

Wśród popularnych form oszczędzania pojawiają się lokaty bankowe, które są zaliczane to produktów inwestycyjnych. Jednak poziom ryzyka jest tutaj niemal zerowy. Alternatywną dla lokat bankowych są te w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Działa więc to tak, że:

 1. klient powierza instytucji finansowej swoje pieniądze,
 2. umawia się na dany procent i czas,
 3. instytucja bankowa może w tym czasie obracać pieniędzmi,
 4. w umówionym terminie klient odzyskuje zdeponowane środki wraz z odsetkami, które są dla niego wynagrodzeniem.

W trakcie, kiedy środki są zamrożone, podlegają gwarancjom ze strony Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do kwoty 100 tys. euro na jeden rachunek lokacyjny. W razie ewentualnych problemów w działalności banku, upadłości lub zawieszenia pracy  klient odzyska pieniądze.   Jako że lokaty bankowe są popularnym produktem depozytowym zaraz obok kont oszczędnościowych, często są z nimi porównywane. Poniższa tabela prezentuje najważniejsze cechy wspólne i różnicujące oba rozwiązania.  

 LokataKonto oszczędnościowe
opłata za założeniebezpłatniebezpłatnie
oferowane oprocentowaniezwykle nieco wyższe zwykle niższe
dostęp do środkówśrodki zamrożoneśrodki można powiększać lub pomniejszać
wypłata środkówwypłata zwykle oznacza zerwanie lokaty i utratę odsetek wypłata nie pociąga za sobą utraty odsetek
warunkiczasem konieczne jest posiadanie konta osobistegoposiadanie konta oszczędnościowego bez ROR to rzadkość
czas obowiązywania umowyw zależności od rodzaju lokatynieokreślony
podatek Belkitaktak

  Wybierając lokatę, warto więc sprawdzić, jakie konsekwencje pociągnie za sobą wycofanie środków przed terminem jej wygaśnięcia. Czasem oferta z niższym oprocentowaniem może ukrywać atrakcyjną opcję jej zerwania, nie tracąc odsetek.  Przez lokaty z kontem należy rozumieć oferty wiążące się z koniecznością założenia konta osobistego, by móc korzystać z lokaty. Na ogół wyższe oprocentowanie lokat w bankach przyciąga klientów bardziej niż konta oszczędnościowego. Nie każda lokata oznacza brak możliwości dopłat. Żeby móc dopłacać środki, jak w przypadku konta oszczędnościowego, trzeba wybrać lokaty z dopłatami. Dzięki temu jej posiadacz choć ma zamrożone środki, może je uzupełniać. 

Jakie lokaty bankowe uwzględnia ranking lokat?

Najbardziej popularne oferty to te na lokaty krótkoterminowe, a za nimi są długoterminowe. Te trwające nie dłużej niż rok to lokaty krótkookresowe. Zdecydowana większość najlepszych ofert to właśnie te na okres jednego dnia, tygodnia czy miesiąca. Takie rozwiązanie jest dla tych, którzy nie chcą swoich pieniędzy zamrażać na zbyt długi czas. Analizując ranking lokat można też trafić na opcję odpowiednią dla tych, którzy o zysku myślą w dłuższej perspektywie i nie przewidują konieczności sięgania po środki przed zakończeniem umowy z bankiem. To lokaty długoterminowe, oznaczające zamrożenie wpłaconych środków na okres przekraczający 12 miesięcy.

Jakie oprocentowanie lokat w bankach wybrać?

Oprocentowanie to zwykle główny wyznacznik atrakcyjności oferty. Nic dziwnego, faktycznie wpływa na zysk z lokaty. Może być stałe lub zmienne, a czasem pojawia się też progresywne. W zależności od rodzaju lokaty bankowe działają następująco:

 • Ze zmiennym oprocentowaniem pozwalają na osiągnięcie zysku, którego wysokość wynika z wartości konkretnego wskaźnika ekonomicznego, w przewadze stopy referencyjnej NBP lub stawki WIBOR. Posiadacz takiej lokaty może liczyć, że gdy stopy procentowe wzrosną, zwiększy się jego zysk.
 • Ze stałym oprocentowaniem przynoszą zysk w tej samej wysokości aż do daty zapadalności. W tym przypadku istnieje ryzyko, że podpisując umowę w okresie niskich stóp procentowych, w momencie ich wzrostu oferta stanie się nieatrakcyjna. 

Opłacalność lokat – znajdź najwyżej oprocentowane lokaty bankowe

Odsetki z lokaty są naliczane zgodnie z ustaloną stopą oprocentowania oraz w trybie przewidzianym przez kapitalizację. Kapitalizację można wyjaśnić na przykładzie lokaty z miesięczną kapitalizacją odsetek. W tym przypadku bank dopisuje odsetki po miesiącu. Opłacalność lokaty zależy przede wszystkim od: 

 • oprocentowania – im wyższe, tym lepiej,
 • częstotliwości kapitalizacji,
 • tego, czy wraz z otwarciem lokaty trzeba skorzystać z dodatkowych produktów finansowych, np. założyć konto osobiste – o ile to bezpłatne nie generuje kosztów, o tyle rachunek z abonamentem za prowadzenie będzie obniżał finalnie zysk z lokaty.

Posiadacz tego rodzaju produktu depozytowego musi pomniejszyć swój zysk o podatek dochodowy, którego wysokość to 19 proc. kwoty odsetek. Chociaż aktualne oprocentowanie lokat nie wydaje się wysokie, przy wyższych kwotach depozytu może przełożyć się na dobry zysk. Trzeba jednak mieć na uwadze, że promocyjne oprocentowanie lokat zwykle obowiązuje jedynie w krótkim okresie, np. przez 3 miesiące, po którym zamienia się w standardowe. Często oferty na najwyżej oprocentowane lokaty są dostępne jedynie dla nowych klientów banku. Warto zatem sprawdzić najpierw te z konkurencyjnej instytucji finansowej. 

Jak założyć lokaty bankowe?

Obecnie najbardziej popularne są lokaty bankowe online. Banki udostępniają oferty w internecie i również przez internet można z nich skorzystać. Kluczowe przed założeniem lokaty będzie ustalenie, ile pieniędzy na nią trafią. Warto pamiętać, że najłatwiejszą drogę do założenia lokaty mają ci, którzy już korzystają z produktu finansowego danego banku. Osoby nieposiadające konta osobistego w wybranym, mogą zostać zmuszeni do jego założenia. Dopiero wtedy będą mogli wpłacić środki na lokatę. W każdym przypadku przy otwieraniu lokaty, bank zażąda wskazania numeru rachunku, na który potem przeleje pieniądze wraz z odsetkami. Zawsze przed zawarciem umowy z bankiem warto dokładnie przyjrzeć się warunkom promocji, umowy, sprawdzając w szczególności:

 • oprocentowanie,
 • sposób kapitalizacji odsetek,
 • zasady likwidacji lokaty,
 • czy jest to rodzaj lokaty z dopłatami, czy też nie,
 • jak długo obowiązuje promocyjne oprocentowanie.

Tym sposobem można uchronić się od otwarcia niekorzystanej lokaty.   1 Raport KRD” https://krd.pl/Centrum-prasowe/Raporty/2020/Koronawirus-a-nastroje-Polakow-dotyczace-zatrudnienia